Sastavi zadatu reč

Sastavi zadatu reč

Nastavni predmet: Istorija

Uzrast : Viši razredi osnovnih škola

Prostor održavanja: Memorijalni kompleks 12. Februar

Radionca se odvija u projekcionoj sali i logorskoj zgradi Memorijalnog kompeksa 12. februar. Učenici će biti provedeni kroz postavku zadržavajući se na okupiranoj Srbiji i sistemu koncentracionih logora. Dinamičan deo radionice predstavljaju  asocijacije edukatora na temu postavke koje će učenike navoditi da pornađu skrivene ceduljice sa slovima koje će činiti zadatu reč.