Šta su mozaici na primerima mozaika sa Medijane

Šta su mozaici na primerima mozaika sa Medijane

Nastavni predmet: Likovna kultura, Istorija

Uzrast: Predškolski i osnovna škola

Prostor održavanja: Vrtići, Arheološki park Medijana

Radionica počinje uvodnom pričom o Medijani, rezidenciji cara Konstantina i njenim raskošnim mozaicima.

Mozaici su tehnika kojom se izrađuje kompozicija sačinjena od  raznobojnih kockica kamena, stakla i keramike poređanih tako da formiraju određenu geometrijsku ili figurativnu sliku. Mozaička kompozicija je kompletno unapred osmišljena, i po crtežu se naknadno dadaju kockice odabranog materijala. Prema slikama mozaika sa Medijane, koristeći podlogu od glinamola stvaraćemo sopstvenu kompoziciju mozaika.