Kako smo se odevali u antici

Kako smo se odevali u antici

Nastavni predmet: Svet oko nas, Istorija

Uzrast: Predškolski i osnovna škola

Prostor održavanja: Vrtići, Arheološki park Medijana

Radionica počinje obilaskom Arheološkog parka Medijana. Razgledamo lokalitet, govorimo o objektima koji se nalaze na ovom prostoru, zadržavajući se na termama i carskoj palati. Nakon toga sledi radionica, koja će učenike vratiti u duh antike, počev od rimskih toga, koje ćemo vezivati na najrazličitije načine, ukrašavati fibulama i devojčice doterivati po nekadašnjim antičkim običajima. Dečaci će postati pravi rimski ratnici, sa štitovima i mačevima, kao i rimljankama koje ćemo takođe praviti.