Život u praistoriji

Život u praistoriji

Nastavni predmet: Svet oko nas, Istorija, Likovna kultura

Uzrast: Predškolski, osnovna škola

Mesto odvijanja radionice: Galerija Sinagoga

Posle uvodne priče o životu u praistoriji, zadržaćemo se na hrani tog vremena, i eksponatima koji su izloženi u postavci. Kreativni deo radionice, podrazumevaće pravljenje figurina od glinamola po ugledu na one iz praistorije. Razgovaraćemo i o nakitu, kojim su se žene ukrašavale tokom praistorije a vidljiv je na figurinama iz tog perioda.