Životinje po ugledu na primere skulptura Milovana Krstića

Životinje po ugledu na primere skulptura Milovana Krstića

Nastavni predmet: Svet oko nas, Istorija, Likovna kultura

Uzrast: Predškolski, osnovna škola

Mesto odvijanja radionice: Galerija Sinagoga

U uvodnom delu radionice razgovaraćemo o tome šta je muzejska zbirka, kao i tome šta podrazumeva istorija umetnosti i kakva se dela u zbirci mogu naći. Milovan Krstić je poznati umetnik čija se vajarska i likovna dela nalaze u bogatoj zbirci istorije umetnosti Narodnog muzeja Niš. Po ugledu na njegovo stvaralaštvo, deca će od plastelina vajati figure životinja, među kojima su dominantne ptice, mačke i medved.