Шта су мозаици на примерима мозаика са Медијане

Шта су мозаици на примерима мозаика са Медијане

Наставни предмет: Ликовна култура, Историја

Узраст: Предшколски и основна школа

Простор одржавања: Вртићи, Археолошки парк Медијана

Радионица почиње уводном причом о Медијани, резиденцији цара Константина и њеним раскошним мозаицима.

Мозаици су техника којом се израђује композиција сачињена од  разнобојних коцкица камена, стакла и керамике поређаних тако да формирају одређену геометријску или фигуративну слику. Мозаичка композиција је комплетно унапред осмишљена, и по цртежу се накнадно дадају коцкице одабраног материјала. Према сликама мозаика са Медијане, користећи подлогу од глинамола ствараћемо сопствену композицију мозаика.