Попуни музејски картон

Попуни музејски картон

Наставни предмет : Грађанско васпитање

Узраст: Средња школа и факултет

Место одвијања радионице: Меморијални комплекс 12.фебруар

Шта је музеј, како чувамо предмете? После уводне приче о улози музеја у друштву следи обилазак поставке Логора. По завршетку, група се дели у 3 екипе од којих свака добија задатак да обради један предмет кроз картон предмета. На тај начин, учесници радионице се упознају са обавезама кустоса и фрагментом музејске документације, и истовремено пажљиво прате причу о поставци и предметима у њој, како би успешно завршили радионицу.