Музеј у коферу

Музеј у коферу

Због великог интересовања учитеља и наставника припремили смо нову радионицу под називом “Музеј у коферу”. Тема радионице су историјски извори који су деци приказани и приближени кроз реплике музејских предмета. Циљ едукаторске активности је развијање свести код деце о улози музеја у друштву, културном наслеђу и описивању музејских предмета, као и њихово разврставање у категорије: писани, материјални, усмени и аудио-визуелни извори. Радионица је компатибилна са наставним градивом предмета “Свет око нас” за трећи разред и градивом из “Историје” за пети разред основне школе.